В края на всеки месец ние изчисляваме оборота си и заделяме 1% от него за значима кауза, която искаме да подкрепим.

Благодарение на Вашите покупки това е възможно.

Кампаниите и повече информация за тях можеш да откриеш на тази страница и като кликнеш на прикачения линк.

Юни 2024г.

Кауза на "Един процент промяна"

Каузата, за която ще дарим средства този месец е "По-добро бъдеще за жени преживели домашно насилие"

Този месец ще подкрепим кауза, която ще даде възможност за устойчива промяна в качеството на живот на жени, живели в условия на домашно насилие.

"Един процент промяна" ще подкрепи  8 жени,  живели в условията на домашно насилие, с предоставяне на възможност за обучения, които да им помогнат да постигнат икономическа независимост.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

В бъдеще искаме хората да ни запомнят като компания, служеща на другите, която просто продава….